Articole

Parastas Bucuresti si randuiala lui

organizare parastas , parastas bucuresti

Un parastas Bucuresti înseamnă pomenirea morților, a persoanelor dragi care nu mai sunt printre noi. În rânduiala ortodoxă, parastat Bucuresti se face la patruzeci de zile de la moarte, la 6 luni, un an și alți șapte ani înainte. De regulă, parastas Bucuresti este organizat de familie și iau parte la accest eveniment doar rudele apropiate.

Agenția de servicii funerare Bucuresti se poate ocupa de organizarea întregului eveniment, de toate detaliil, de la lumânări și flori, până la pâini și stabilirea cu preoții.

La un parastas Bucuresti ortodox, preotul va zice pentru pomenirea mortului:

”Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte… (de 12 ori), Psalmul 90: Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt… şi sfârşitul lui: Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de 3 ori). Şi îndată ectenia:

Cu pace Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea de sus…

Pentru lăsarea şi iertarea greşalelor celor ce întru fericită adormire s‑au mutat, Domnului să ne rugăm.

Parastas Bucuresti  – Pentru pururea pomeniţii robii lui Dumnezeu (N) cei din veac adormiţi în dreapta credinţă: a strămoşilor, a moşilor, a părinţilor, a fraţilor, a ctitorilor acestui sfânt locaş şi a tuturor ortodocşilor creştini, celor ce zac aici şi pretutindenea; pentru odihna, liniştea şi fericirea lor, Domnului să ne rugăm.

La pomenirea Eroilor, se va rosti, în locul ecteniei de mai sus, aceasta:

Parastas Bucuresti – Pentru fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca neosândiţi să stea la înfricoşătorul scaun al slavei Domnului, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce plâng şi se chinuiesc, aşteptând mângâierea lui Hristos, Domnului să ne rugăm.

Parastas Bucuresti – Pentru ca să se îndepărteze de la ei toată durerea, întristarea şi suspinarea şi să‑i sălăşluiască pe ei unde străluceşte lumina feţei lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Parastas Bucuresti – Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să aşeze sufletele lor în loc luminat, în loc de verdeaţă, în loc de odihnă, unde toţi drepţii sălăşluiesc, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne izbăvim noi de tot necazul…

Apără, mântuieşte, miluieşte…

Parastas Bucuresti – Pe Preasfânta, curata… pe noi înşine şi unii pe alţii…

Şi după ecfonisul: Că Tu eşti învierea şi viaţa…, se cântă Aliluia (de 3 ori) pe glasul al 8‑lea, zicând aceste stihuri:

Stih 1: Fericiţi pe care i‑ai ales şi i‑ai primit Doamne.

Stih 2: Şi pomenirea lor din neam în neam.

Stih 3: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul…”

Mai urmează ulterior și alte tropare și stihuri specifice parastaselor ortodoxe.După slujba de la biserică, masa și organizarea parastas Bucuresti poate avea loc într-o locație specifică sau chiar la domiciliu. Indiferent de situație, vă stăm la dispoziție cu diverse oferte pentru organizare parastas Bucuresti.

 

Organizare parastas Bucuresti

Un parastas Bucuresti este o adunare a familiei în memoria decedatului, practic o pomenire în cinstea lui. În religia ortodoxă, de exemplu, parastas Bucuresti se realizează la 3 si 9 zile, la 6 săptămâni de la deces, la 6 luni și la 1 an și mai apoi 7 ani, ce semnifică amintirea a 7 generații.

Inițial un parastas Bucuresti are loc la biserică cu preotul și apoi la cimitir, unde preotul vine și spune rugăciunile care se cuvin. La parastas Bucuresti participă familia și rudele foarte apropiate ale răposatului.

Ulterior, se organizează o masă de pomenire. Aici este nevoie de intervenția unei agenții care se ocupă de toate detaliile pentru parastas București. De exemplu, agenția de servicii funerare oferă servicii complete pentru parastas Bucuresti și organizarea acestuia în locația stabilită de familie.

Desigur, nu există un standard stabilit, ci fiecare familie poate avea preferințe sau cerințe speciale – singurele lucruri care se respectă sunt cele ce țin de religie. Mai departe, locația, servirea mesei la parastas Bucuresti sau darurile oferite unui număr anumit de văduve, după tradiție, ține strict de decizia familiei.

De obicei, organizarea unui parastas Bucuresti este un moment intim al familiei, care comemorează pe cel trecut la viața veșnică. În afară de slujba religioasă, familia aduce flori la mormânt și lumânări – de toate aceste lucruri se poate ocupa agenția funerară.

Diferența dintre un serviciu funerar și un partastas este că la momentul funerar are loc îngroparea decedatului, care încă este prezent cu trupul printre noi, iar parastasul este o comemorare a acestuia, o rugăciune pentru acesta, ce are loc după o perioadă de timp de la deces.

De regulă, sambata e ziua din cursul saptamanii închinată pomenirii celor adormiți. Dacă avem mai mulți morți de pomenit, este bine să facem un pomelnic comun, rugăciunea căpătând astfel mai multă putere pentru sufletul lor. Celor ce sunt arși în crematoriu nu li se fac parastase și nici slujbe de pomenire, fiind considerați asemenea celor sincigași.

Dacă ai de organizat un parastas Bucuresti, contactează agenția de servicii funerare pentru servicii complete și organizare eveniment.