Transport Funerar Sector 4

Transport Funerar Sector 4

Transport Funerar Sector 4

Concret, autopsierul va dobândi cunoştinţe teoretice şi practice care îi vor permite abordarea oricărui caz de deces: atât pe cele simple, care necesită doar îmbălsămare, cât şi cele complexe care solicită refacerea corpului şi estetică mortuară, iar diploma obţinută îi va permite practica autopsiei şi tanatopraxiei în unităţi sanitare şi medico-legale de stat, dar şi în sistemul privat, stabileşte proiectul de HG.

Transport Funerar Sector 4

Formarea profesională în ocupaţia de autopsier – tanatopractor presupune absolvirea liceului cu sau fără bacalaureat, se arată în proiectul de act normativ.

Transport Funerar Sector 4

Deşi în clasificarea ocupaţiilor din România există două ocupaţii care conferă competenţa realizării îmbălsămărilor, respectiv cea de autopsier şi cea de îmbălsămător, formarea pentru ocupaţia de îmbălsămător nu a fost reglementată şi nici nu a fost pusă în practică. Astfel că, acum nu există un standard ocupaţional şi un program de formare pentru ocupaţia de îmbălsămător, spun autorii proiectului de HG.

Ce reguli mai aduce proiectul de HG pentru autopsieri – Transport Funerar Sector 4

Formarea profesională în meseria de autopsier – tanatopractor va cuprinde atât module teoretice, cât şi module practice, şi va fi asigurată de formatori acreditaţi în sistemul sanitar, care au încheiat parteneriate cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar. Curriculele de pregătire şi modul de organizare a programelor de formare în această meserie, dar şi de examinare vor fi aprobate prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, stabileşte proiectul de HG.

Transport Funerar Sector 4

În prezent, programul de formare pentru ocupaţia de autopsier cuprinde un curs de calificare care se desfăşoară la Institutele de Medicină Legală, şi care nu include cunoştinţe teoretice în domeniu.

Transport Funerar Sector 4

Autopsierii formaţi până în prezent vor completa pregătirea pe care o au în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a acestor norme, astel încât să aibă un nivel de competenţă similar cu cel al autopsierilor – tanatopractorilor, formaţi conform Normelor stabilite în acest proiect de HG.

Transport Funerar Sector 4

La expirarea termenului de trei ani de la intrarea în vigoare a acestor norme, autopsierii care nu îndeplinesc această obligaţie nu vor putea realiza îngrijiri motuare complexe de tipul reconstrucţiei şi esteticii mortuare, şi nu vor putea semna certificatele de îmbălsămare.

Transport Funerar Sector 4 – Autopsierii-tanatopractorii vor fi angajaţi cu normă întreagă, mai arată proiectul de HG. Măsura vizează prevenirea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate, atrag atenţia autorii proiectului de HG.
În prezent, autopsierii care lucrează în serviciile de anatomie patologică, sau în cele de medicină legală au un program de lucru de şase ore, iar unii dintre ei prestează activităţi de îmbălsămare şi în afara orelor de program, pentru care nu plătesc taxe la stat.

Sursa: Economia
Transport Funerar Sector 4