Transport Funerar Sector 6

Transport Funerar Sector 6

Transport Funerar Sector 6

Transport Funerar Sector 6 – Ce schimbări aduce proiectul de HG?

 • Cimitirele şi crematoriile umane vor fi autorizate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, întrucât sunt obiective cu potenţial impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi mediului.
 • Înfiinţarea cimitirului se realizează conform certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective.

Pentru cimitirele înfiinţate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 102/2014, se respectă distanţa minimă de 50 de metri faţă de zonele protejate.

Transport Funerar Sector 6

În categoria zone protejate intră: zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihna si recreere, institutiile social-culturale, unitatile sanitare si unitatile de invatamant

 • O mostră de minimum 10 mililitri din produsul biocid folosit la îmbălsămare/tanatopraxie va fi depusă în sicriu alături de decedat pentru a facilita examenul toxicologic la o eventuală deshumare, sau pentru cazul în care se raportează poluări ale solului sau ale surselor de apă.

Transport Funerar Sector 6 – De ce se impun aceste schimbări

Pentru realizarea îmbălsămărilor se folosesc substanţe biocide care în timp ajung în sol şi în pânza freatică, şi au toxicitate importantă pentru factorii de mediu şi potenţial risc asupra sănătăţii. În plus, vom avea nevoie de spaţii din ce în ce mai mari, alocate cimitirelor tocmai din cauza îmbălsămării unui număr tot mai mare de decedaţi.

Transport Funerar Sector 6

Îmbălsămarea unui procent mare dintre decedaţi implică folosirea a mii de tone de soluţii de conservare biocide (fenoli, methanol, etc.) care se vor scurge în pământ şi în pânza freatică. La 200.000 decese pe an, 1000 tone de substanţe biocide ajung anual în pânza freatică, având în vedere că, de obicei, se folosesc cinci-şase litri de substanţe biocide de conservare per cadavru, spun autorii proiectului de HG.

Transport Funerar Sector 6

 • O brăţară cu datele de identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie se aplică pe mâna dreaptă a decedatului pentru identificarea prestatorului de servicii funerare în cazul unor plângeri ulterioare şi pentru responsabilizarea acestuia.
 • Proiectul de HG prevede înlocuirea termenului “exhumare” cu cel de “deshumare”. Cel din urmă se referă strict la corpurile umane, în opoziţie cu termenul “exhumare” care are şi o semnificaţie arheologică. Transport Funerar Sector 6
 • Prestatorii de servicii funerare vor putea presta activităţile specifice doar după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrative teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare care va fi emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Transport Funerar Sector 6
 • Direcţiile de sănătate publică judeţene şi ale municipiului Bucureşti vor afişa obligatoriu pe site-urile lor lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea. Proiectul de norme nu prevede însă obligativitatea spitalelor să afişeze lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, actualizată trimestrial. Transport Funerar Sector 6
 • Spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minimum 40 metri pătraţi, o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor.Transport Funerar Sector 6
 • Spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 18 metri pătraţi şi: sursă de apă potabilă, racord la sistemul de canalizare, agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5 grade Celsius; suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere; condiţii de microclimat; grup sanitar şi vestiar pentru angajaţi.Transport Funerar Sector 6
 • Suprafeţele de lucru din spaţiul pentru îmbălsămare/tanatopraxie vor fi dezinfectate zilnic şi după fiecare manoperă realizată, cu produse biocide, avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform Horărârii Guvernului 617/2014 şi Regulamentului (UE) nr. 528/2012.Transport Funerar Sector 6
 • Contractele de prestări servicii şi documentele fiscale vor fi arhivate şi păstrate de prestatorii de servicii funerare timp de cinci ani pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Precizări

Transport Funerar Sector 6 – Autopsia presupune deschiderea cavităţilor naturale ale corpului şi a secţionării tuturor organelor cu scopul de a determina cauzele medicale ale morţii, ori de a identifica persoana decedată. Responsabilitatea pentru împlinirea autopsiei îi revine medicului legist, pentru autopsiile medico-legale realizate în cadrul serviciilor medico-legale, sau medicului anatomo-patolog, pentru autopsiile anatomo-patologice realizate în spitale.

Medicul legist şi medicul anatomo-patolog pot fi asistaţi în acţiunea lor de către un alt medic, sau de către un autopsier.
Transport Funerar Sector 6 – Tanatopraxia reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici care se aplică după moarte corpului uman prin care se realizează igienizarea, îmbălsămarea, la nevoie restaurarea, reconstrucţia şi îngrijiri de estetică mortuară în scopul conservării temporare a corpului, precum şi pentru a reda decedatului o înfăţişare cât mai apropiată de cea din timpul vieţii, astfel încât să poată fi prezentat cu demnitate familiei şi pregătit pentru funeralii.

Transport Funerar Sector 6 – Îmbălsămarea modernă se referă la tehnici prin care după moarte sunt injectate în cadavru diferite substanţe chimice pentru conservarea temporară sau definitivă a corpului.

Sursa:ECONOMICA
Transport Funerar Sector 6